logo

 

15 października 2019 r. Wójt Gminy Wyszki Mariusz Korzeniewski odebrał, z rąk Marszałka Województwa Podlaskiego czek na termomodernizację budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach na kwotę 1 235 660,15 zł. Całkowita wartość projektu to kwota 1 484 729,64 zł, w tym współfinansowanie UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 wynosi 1 235 660,15 zł. W ramach inwestycji będzie ocieplenie budynku szkoły, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana kotła gazowego z modernizacją instalacji c.o., montaż paneli fotowoltaicznych oraz modernizacja oświetlenia. Planowany termin zakończenia prac przewiduje się na III kwartał 2020r.

zdjęcia Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego