W bieżącym roku dzięki otrzymanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 70 000,00 zł oraz środków budżetu Gminy Wyszki w wysokości 29 000,00 zakupiono na potrzeby OSP w Niewinie Borowym średni samochód ratowniczo-gaśniczy Renault Manager G270.
Jednostka z Niewina Borowego dotychczas dysponowała 44-letnim wyeksploatowanym pojazdem z niewielkim zbiornikiem na wodę, który znacznie ograniczał możliwości ratowniczo-gaśnicze jednostki. Nowo zakupiony samochód posiada 8-osobową kabinę, zbiornik na wodę o pojemności 3000 l, autopompę o wydajności 2000 l/min, linię szybkiego natarcia oraz dodatkowo wyposażony został w wyciągarkę i maszt oświetleniowy. Realizacja tej inwestycji z pewnością pozwoli strażakom szybciej i skuteczniej zwalczać różnego rodzaju zagrożenia oraz przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy.