W dniu 23 grudnia harcerze z 6 WDH „Brygada” z Topczewa na czele z drużynową dh. Magdaleną Angielczyk przekazali na ręce Wójta Gminy Wyszki Mariusza Korzeniewskiego Betlejemskie Światełko Pokoju. Jest to coroczna  akcja przekazywania przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia, zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem. Betlejemskie Światło Pokoju jest symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei, tradycyjnie stawiane jest na wigilijnym stole.