9 stycznia 2020 r. w Gminnym Centrum Biblioteczno – Kulturalnym w Wyszkach odbyło się Noworoczne spotkanie Wójta Gminy Wyszki z rolnikami i przedsiębiorcami, które prowadzili Marzanna Olszewska - Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Tadeusz Wielanowski - Zastępca Wójta i Sekretarz.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz szczebla wojewódzkiego, powiatowego, samorządowego, księża, radni, dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych, sołtysi, rolnicy, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich.

Wójt Gminy Mariusz Korzeniewski przedstawił prezentację dotyczącą życia Gminy Wyszki w 2019 roku. Zaprezentował zrealizowane inwestycje, pozyskane środki, ważne wydarzenia i uroczystości oraz plany na najbliższą przyszłość. Podziękował też za współpracę osobom mającym wkład w rozwój i promocję naszej gminy wręczając pamiątkowe statuetki, które otrzymali:

 1. Pan Bogdan Paszkowski Wojewoda Podlaski
 2. Pan Stanisław Derehajło Wicemarszałek Województwa Podlaskiego
 3. Pan Marek Malinowski Członek Zarządu Województwa Podlaskiego
 4. Pani Elżbieta Filipowicz Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich
 5. Pan Piotr Pietraszko Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku
 6. Pan Sławomir Jerzy Snarski Starosta Bielski
 7. Pan Józef Sulima Dyrektora Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
 8. Pan Waldemar Kudrewicz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim
 9. Pan Wojciech Macutkiewicz Komendant Powiatowy Policji w Bielsku Podlaskim
 10. Pan Stanisław Bachurek Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Brańsku
 11. Pani Barbara Wyszkowska – Perkowska Dyrektor Oddziału Banku Spółdzielczego w Brańsku Oddział Wyszki
 12. Pan Janusz Adamczuk Firma "IWO" Janusz Adamczuk
 13. Pan Zbigniew Skibko Dr. inż. Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny
 14. Pan Tadeusz Wyszkowski Inspektor nadzoru
 15. Pan Krzysztof Zaręba Kierownik Pronar Sp. z o.o. Filia Strabla

Następnie był koncert kolęd w wykonaniu Chóru męskiego z Suraża prowadzonego przez Pana Marka Jarosza.

Na zakończenie wszyscy zebrani przełamali się opłatkiem składając sobie najserdeczniejsze życzenia.