Gmina Wyszki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej Nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, zakupiła 40 laptopów, które zostały przekazane do dwóch szkół prowadzonych przez Gminę Wyszki, tj. : Szkole Podstawowej im. księdza Franciszka Jakuba Falkowskiego w Topczewie – 20 laptopów, Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wyszkach – 20 laptopów. Pozyskany sprzęt umożliwi uczniom zdalną naukę na czas zawieszenia zajęć w szkołach, które następnie trafią do szkolnych sal informatycznych.