8 czerwca 2020 r. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku Wojewoda Bohdan Paszkowski wręczył samorządowcom z województwa podlaskiego państwowe odznaczenia Prezydenta Andrzeja Duda za zasługi na rzecz społeczności lokalnej. Z Gminy Wyszki Brązowy Krzyż Zasługi otrzymał Tadeusz Wielanowski – Zastępca Wójta. Medal przyznany został przez Prezydenta RP na wniosek Związku Gmin Województwa Podlaskiego z okazji 30 lecia samorządu terytorialnego w Polsce.