W dniu 8 październiku 2020 r jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Topczewie zakupiła fabrycznie nowy samochód ratowniczo-gaśniczy marki VOLVO FLD3C o wartości 789 906,00 zł. Zakup pojazdu udało się zrealizować dzięki dotacjom uzyskanym z:

  • WFOŚiGW w Białymstoku oraz NFOŚiGW - 380 000,00 zł,
  • Komendanta Głównego PSP - 180 000,00 zł,
  • budżetu Gminy Wyszki - 189 906,00 zł,
  • budżetu Województwa Podlaskiego - 40 000,00 zł.

Zakupiony pojazd jest wyposażony w zbiornik na wodę o pojemności 4150 l, zbiornik na środek pianotwórczy, autopompę dwuzakresową, maszt oświetleniowy, 60 m linii szybkiego natarcia, działko wodno-pianowe oraz wyciągarkę.