3 maja 2022 r. obchodziliśmy 231. rocznicę  uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Gminny Dzień Strażaka. W obchodach udział wzięli przedstawiciele Gminy Wyszki, strażacy z gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz  mieszkańcy.  Uroczystość rozpoczęła Msza Św. w kościele pw. św. Andrzeja Apostoła w Wyszkach, której przewodniczył i słowo Boże wygłosił ks. kan. dr Edward Sitnik – proboszcz parafii Wyszkowskiej. Następnie uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wyszkach zaprezentowali program patriotyczno- narodowy  poświęcony uchwaleniu Konstytucji 3 Maja.  

Po Mszy Św. wszyscy zebrani, za pocztami sztandarowymi, udali się pod Pomnik Pamięci i Tożsamości Narodowej. Przedstawiciele władz, szkół i instytucji złożyli kwiaty.

Konstytucja 3 Maja została uchwalona przez Sejm Wielki 3 maja 1791 roku. Regulowała ona prawa i obowiązki ogółu mieszkańców oraz zasady organizacji władzy państwowej. Przekształcała państwo w monarchię konstytucyjną oraz wprowadzała zasadę trójpodziału władzy. Wyrazicielem suwerennej woli narodu miał być dwuizbowy Sejm.