11 lipca 2024 r. w Niewinie Leśnym odbyło się poświęcenie i oddanie do użytku nowej drogi asfaltowej. Przebudowę drogi gminnej wykonano w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 98 % wartości Inwestycji. Koszt inwestycji wyniósł 1 783 500,00 zł.

W uroczystości udział wzięli Wójt Mariusz Korzeniewski, Skarbnik Teresa Falkowska, kierownik referatu IGK Leszek Jaroszuk, kierownik warsztatów Grzegorz Twarowski, sołtys Niewina Leśnego Marcin Górski i mieszkańcy wsi. Drogę poświęcił proboszcz Parafii w Wyszkach ks. Edward Sitnik.

Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe MAKSBUD Sp. z o.o. z Bielska Podlaskiego.

W dniu 12 lipca 2024 roku Wójt Gminy Wyszki Mariusz Korzeniewski oraz Skarbnik Gminy Teresa Falkowska podpisali umowę na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka” i „Przebudowa drogi gminnej nr 107542B i drogi nr 107532B w miejscowości Tworki. obejmującego przebudowę dwóch gminnych dróg. Gmina Wyszki otrzymała 990 300,00 zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania dwuletniego – droga w Tworkach oraz 379 200,00 zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania rocznego – droga w Kalinówce. Wykonawcą zadania jest MICHAŁ PIETRASZKO TRANSPOL ul. Szpitalna 1A 18-100 Łapy. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 3 113 745,00 .

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, parametrów technicznych i standardu sieci dróg na terenie Gminy Wyszki, co wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym. Realizacja zadania poprawi dostępność do lokalnych przedsiębiorstw gospodarczych i instytucji publicznych, lokalnych producentów i usługodawców.

BON ENERGETYCZNY - jednorazowe świadczenie pieniężne ZA OKRES OD 1 LIPCA DO 31 GRUDNIA 2024 R.

 

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego należy złożyć:

📌w terminie od 1 sierpnia do 30 września 2024 r.

📌w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyszkach.

📌na piśmie w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem, osobiście albo nadać w placówce pocztowej operatora pocztowego,

📌albo elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym (zaawansowany podpis elektroniczny).

 

📌wzór wniosku o wypłatę bonu energetycznego: https://bip.mos.gov.pl/energetyka/wzor-wniosku-o-wyplate-bonu-energetycznego/

 

bon energetyczny 2024

W dniu 1 lipca 2023 roku Wójt Gminy Wyszki Mariusz Korzeniewski oraz Skarbnik Gminy Teresa Falkowska podpisali umowę na zadanie pn. Budowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej oraz zakup sprzętu niezbędnego do jej utrzymania- budynek terapeutyczno-edukacyjny dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wypłacanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz środków PFRON.

Przedmiotem zamówienia jest budowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej tj. budowa budynku terapeutyczno-edukacyjnego przy Szkole Podstawowej w Topczewie. Budynek będzie służył do prowadzenia zajęć terapeutycznych, edukacyjnych i rehabilitacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością w formie hipoterapii. Zakres prac obejmuje roboty konstrukcyjno-budowlane w tym zaplecze sanitarne i socjalne, instalacje elektryczne i instalacje sanitarne. Wykonawcą zadania jest : Zakład Usługowo Handlowy DOM-BUD Janusz Dworakowski ul. Barwikowska 7, 18-100 Łapy. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 3 098 880,00 z czego dofinansowanie z Polskiego Ładu wyniosi 2 000 000,00 zł, z PFRON 700 000,00zł a wkład własny Gminy to 398 880,00 zł.

3 lipca 2024 r. w Mulawiczach odbyło się poświęcenie i oddanie do użytku nowej drogi asfaltowej. W ramach zadania przebudowano trzy odcinki dróg: 525 m, 359,5 m oraz 655,5 m, które zostały dofinansowane z Polskiego Ładu w wysokości 84,9% . Koszt inwestycji wyniósł 1 299 618,00 zł.

W uroczystości udział wzięli Wójt Mariusz Korzeniewski, Zastępca Wójta Tadeusz Wielanowski, Skarbnik Teresa Falkowska, kierownik referatu IGK Leszek Jaroszuk, Przewodniczący Rady Marcin Lasota, radni, sołtys Mulawicz Alina Nowicka oraz mieszkańcy wsi. Drogę poświęcił proboszcz Parafii Strabla ks. Maciej Łukaszewicz.

Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe MAKSBUD Sp. z o.o. z Bielska Podlaskiego.

27 czerwca 2024 r. odbyła się II sesja Rady Gminy Wyszki. Ślubowanie złożył radny Sławomir Jan Sacharzewski oraz otrzymał zaświadczenie o wyborze. Wójt Mariusz Korzeniewski przedstawił sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym. Radni podjęli uchwały:

 1. uchwałę zmieniającą w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wyszki na lata 2021-2030.
 2. wyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Wyszki prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie wsi Zalesie.
 3. wyrażenie zgody na odpłatne nabycie do zasobu mienia komunalnego Gminy Wyszki prawa zabudowanej nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na działalność kulturalno-społeczną położonej w obrębie wsi Falki.
 4. wyznaczenie przedstawicieli Gminy Wyszki do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi.
 5. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wyszki.
 6. uchwałę zmieniającą w sprawie diet radnych Rady Gminy Wyszki.
 7. uchwałę zmieniającą w sprawie określenia zasad, na jakich przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Wyszki przysługują diety.
 8. wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki na lata 2024-2037.
 9. wprowadzenie zmian w budżecie Gminy na 2024

Na sesji zostały wręczone zaświadczenia o wyborze sołtysów, którymi zostali:

Zygmunt Olszewski - Bagińskie

Katarzyna Puchalska - Budlewo

Dorota Szut - Bujnowo

Marta Niewińska -Falki

Robert Falkowski - Filipy

Wiesław Olszewski - Gawiny

Andrzej Łuczaj - Godzieby

Bernarda Bogusz - Górskie

Paweł Dziemian - Ignatki

Elżbieta Wyszkowska - Kalinówka

Sławomir Zdrojkowski - Koćmiery

Marta Kuryś - Kowale

Małgorzata Pierzchało - Kożuszki

Krystyna Maria Jokisz - Łapcie

Beata Łojek - Malesze

Beata Miluska - Mieszuki

Jarosław Niewiński - Mierzwin Duży

Marzena Zawadzka - Mierzwin Mały

Aleksandra Magdalena Kolasa - Moskwin

Alina Nowicka - Mulawicze

Irena Sygocka - Niewino Borowe

Norbert Malinowski - Niewino Kamieńskie

Marcin Górski - Niewino Leśne

Andrzej Lipski - Niewino Popławskie

Radosław Niewiński - Niewino Stare

Paweł Rzepniewski - Olszanica

Zofia Łukaszewicz - Osówka

Małgorzata Kowalewska - Pulsze

Bogdan Stanisław Zabrocki - Samułki Duże

Wiesław Dębicki - Samułki Małe

Edyta Borowska - Sasiny

Marcin Szeszko - Stacewicze

Urszula Kraszewska - Strabla

Barbara Berg - Szczepany

Sabina Filipczuk - Szpaki

Arkadiusz Krasowski - Topczewo

Jan Niewiński - Tworki

Sławomir Warpechowski – Warpechy Nowe

Elżbieta Trzeszczkowska – Warpechy Stare

Bożena Stalewska – Sieśki - Wodźki

Justyna Oleszczuk- Wólka Pietkowska

Józef Baranowski - Wólka Zaleska

Beata Elżbieta Poświątna - Wyszki

Marcin Lasota - Zalesie

 

W dniach 17 i 19 czerwca 2024 r. w Szkołach Podstawowych w Strabli, Topczewie i Wyszkach odbyły się zajęcia edukacyjne dotyczącej segregacji odpadów. Dzieci z Oddziałów Przedszkolnych oraz uczniów klas I-IV Szkół Podstawowych, miały możliwość uczestniczenia w warsztatach na temat segregacji odpadów. Uczniowie dowiedzieli się, jak prawidłowo segregować odpady, co to takiego recykling oraz w jaki sposób możemy ponownie wykorzystywać wytworzone odpady

Dnia 11.06.2024 r. w ramach projektu ,,Poznajemy Podlaskie” uczniowie klas 1-3 Szkoły Podstawowej im. księdza Franciszka Jakuba Falkowskiego w Topczewie wraz z opiekunami udali się na wycieczkę autokarową, aby poznawać piękne zakątki Podlasia. W tym roku postanowiliśmy zwiedzić Tykocin i okolicę.
Naszą wyprawę rozpoczęliśmy od pobytu w Europejskiej Wiosce Bocianiej w Pentowie. Dzieci dowiedziały się tam wielu informacji na temat życia i zwyczajów bocianów. Z dużym zainteresowaniem oglądały gniazda bocianie z wieży widokowej.
Następnie udaliśmy się do Tykocina, miasteczka położonego nad rzeką Narew. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od spaceru, podczas którego podziwialiśmy układ architektoniczny miasta zaprojektowanego przez Jana Klemensa Branickiego. Szczególną uwagę zwróciliśmy na Kościół Trójcy Przenajświętszej, pomnik Stefana Czarneckiego, Wielką Synagogę oraz najstarszy budynek w Tykocinie, gdzie aktualnie znajduje się restauracja ,,Alumnat”.
Kolejnym punktem naszego pobytu było zwiedzanie z przewodnikiem Zamku. Podczas pobytu na terenie zamku poznaliśmy bogatą przeszłość historyczną miasta i dowiedzieliśmy się, że to właśnie w dawnym zamku w Tykocinie zostało ustanowione najstarsze odznaczenie polskie – Order Orła Białego. Z wieży widokowej na zamku podziwialiśmy panoramę miasta i okolicy. Tykocin to miasto z bogatą kulturą żydowską. Wielka Synagoga była kolejnym punktem naszej wycieczki. Zwiedzaliśmy odnowione wnętrza, gdzie aktualnie znajduje się Muzeum Kultury Żydowskiej.
Pełni wrażeń i wiadomości udaliśmy się na pyszny obiad do restauracji Alumnat.
Ostatnim punktem naszej wyprawy było Krypno oraz pobyt w wiosce tematycznej ,,Pacowa Chata”. Tam uczniowie poprzez zabawę i działanie mieli okazję poznawać historię, dawne zwyczaje i  obrzędy szlacheckie. Po zwiedzeniu muzeum, dzieci podzielone na grupy  - prały na tarze, oddzielały groch od fasoli, przygotowywały i piekły podpłomyki, robiły gałgankowe laleczki z chusteczki, uczestniczyły w obrzędzie pasowania na rycerza – z wykorzystaniem strojów i rekwizytów historycznych. Zwieńczeniem pobytu w Pacowej Chacie  było  wspólne ognisko i smażenie kiełbasek oraz zabawa na placu zabaw.
Zmęczeni, ale pełni wrażeń wieczorem wróciliśmy do Topczewa.
Wyjazd ten był kolejną okazją do odkrywania nieznanych wcześniej dzieciom miejsc na Podlasiu.

K.Łuczaj, K.Kuryś, E.Masłowska-Malowaniec.

Szanowni Państwo

Zarząd Województwa Podlaskiego, Zarząd Województwa Mazowieckiego oraz Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego serdecznie zapraszają na spotkania konsultacyjne w zakresie przyjętych kierunków rozwoju Produktu Turystycznego w ramach przedsięwzięcia pn. „Pisa-Narew – szlak aktywnej turystyki wodnej” oraz możliwości osiągnięcia celów projektu, tj. komercjalizacji Produktu Turystycznego.

Prezentowany szlak to rzeki – ale też rzeki tematów do dyskusji, pomysłów na jego kształt i rozwój. Serdecznie zapraszamy Państwa na spotkania konsultacyjne, podczas których zostanie zaprezentowana idea projektu oraz odbędzie się dyskusja na temat wizji i możliwości komercjalizacji planowanego produktu turystycznego. Zależy nam na poznaniu Państwa opinii i pomysłów.

Państwa obecność i głos w sprawie ma ogromne znaczenie. Dlatego zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniach konsultacyjnych, które ze względu na rozpiętość szlaku i dla Państwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 • 12.06.2024 r., w godz. 12:00-16:00 w Urzędzie Miasta Ostrołęki, Plac gen. J. Bema 1 w Ostrołęce, s. 9.
 • 13.06.2024 r., w godz. 12:00-16:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piszu, ul. Gizewiusza 5, s. 15.
 • 14.06.2024r., w godz. 13:30-17:30 - spotkanie podsumowujące w Białymstoku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, s. 115.

Jednocześnie zachęcamy do wypełnienia anonimowej ankiety. Chcielibyśmy poznać Państwa opinię, sugestie nt. projektowanego szlaku, udziału w systemie świadczenia usług i komercjalizacji w ramach tworzonego ponadregionalnego Produktu Turystycznego pn. „PISA-NARW – szlak aktywnej turystyki wodnej”, co pozwoli na uwzględnienie lokalnych potrzeb i preferencji. Ankieta będzie aktywna do 5 lipca 2024 r.

Formularz rejestracyjny na spotkania oraz ankieta wraz z pozostałymi informacjami o wydarzeniu są dostępne na Portalu Informacyjnym Województwa Podlaskiego podlaskie.eu pod poniższym linkiem:

https://podlaskie.eu/st/zaproszenie-na-spotkania-konsultacyjne-w-sprawie-projektu-pn-pisa-narew-szlak-aktywnej-turystyki-wodnej.html