77 rocznica bitwy pod Olszewem
Serdecznie zapraszamy na uroczystości 77 rocznicy bitwy pod Olszewem.Główną atrkacją jest nocna rekonstrukcja bitwy.

Sprawy  związane  ze  stanowieniem  symboli  jednostek  samorządu  terytorialnego reguluje ustawa z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130 z późn. zm.).  Zgodnie  z  jej  przepisami,  jednostki  samorządu  terytorialnego  mają  prawo  do stanowienia (w drodze uchwały organu stanowiącego) własnych herbów, weksyliów (flaga, chorągiew,  sztandar,  flaga  stolikowa,  banner itp.),  pieczęci,  insygniów oraz emblematów i innych symboli. Symbole te stanowione muszą być zgodnie z zasadami heraldyki, weksylologii i miejscową tradycją historyczną.

Szkoła w Topczewie zaprasza na Gminno - Szkolny Pknik Rodzinny.

VIII Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich -XXII STMiG 2016
Wojewódzkie Święto Ludowe połączone z VIII Gminnym Dniem Papieskim, 29.05.2016 r.

Zarząd Wojewódzki Polskiego Stronnictwa Ludowego corocznie organizuje Wojewódzkie Święto Ludowe. Z kolei w naszej gminie, w maju również organizujemy biegi uliczne podczas Gminnego Dnia Papieskiego, oddając w ten sposób hołd i cześć Papieżowi św. Janowi Pawłowi II.

Konkurs Nestle porusza Polskę

Gmina Wyszki zgłosiła lokalizację Niewina Borowego (plac przy budynku byłej szkoły) do konkursu, w którym do wygrania jest siłownia zewnetrzna.

STOP pożarom traw!

Przełom zimy i wiosny to okres, w którym zawsze gwałtownie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Ma to związek z wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych. Pamiętajmy, że pożary traw są niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska naturalnego. Zagrażają lasom, domom mieszkalnym i zabudowaniom gospodarczym, bezpowrotnie niszczą faunę i florę. Stwarzają też niebezpieczeństwo dla podróżujących, gdyż dym znacznie ogranicza widoczność, co może doprowadzić do groźnych wypadków i kolizji.

IX Spotkanie Seniorów Gminy Wyszki, 04.02.2016 r.

To już dziewiąty raz seniorzy Gminy Wyszki mieli okazję na coroczne spotkanie karnawałowe, które odbyło się 4 lutego 2016 r. w świetlicy w Topczewie.

Otwarcie drogi Strabla - Łyse, 03.02.2016 r.

W okresie od 19.10.2015 r. do 16.12.2015 r. Gmina Wyszki realizowała zadanie „Przebudowa drogi nr 107521 B w miejscowości Strabla - Łyse” przy współudziale środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Całkowity koszt zadania z robotami dodatkowymi to kwota: 1.340.744,58 zł brutto, z czego dofinansowanie z budżetu państwa (50% kosztów kwalifikowalnych) - 528.867,72 zł brutto. Długość remontowanej drogi - 2,213 km, długość drogi objętej dofinansowaniem - 2,144 km.

Gminne Spotkanie Przedsiębiorców i Producentów Rolnych, 27.01.2016 r.

„Pomysł zorganizowania spotkania przedsiębiorców i rolników nie jest nowy” – rozpoczął swoje wystąpienie wójt Mariusz Korzeniewski podczas Spotkania Przedsiębiorców i Producentów Rolnych Gminy Wyszki w środę 27 stycznia 2016 r. w świetlicy w Pulszach.