Termin składania ankiet zostaje przedłużony do dnia 27 października 2023 do godz. 15:30

Drodzy Mieszkańcy!

Gmina Wyszki zaprasza do złożenia ankiet dotyczących budowy lub rozbudowy magazynów energii elektrycznej oraz magazynów ciepła poprawiających sprawność wykorzystania energii z OZE - ankieta dotyczy osób korzystających z odnawialnych źródeł energii . Pozyskane w ten sposób informacje umożliwią określenie parametrów niezbędnych do złożenia wniosku w ramach Działania 2.4 Energia odnawialna– Projekty grantowe.

Ankietę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Wyszki ul. Piórkowska 2, 17-132 Wyszki
lub na adres poczty elektronicznej:

e-mail: ug_wyszki@post.pl

W terminie do 6 października 2023 roku

docxAnkieta_magazyny_energii.docx