ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 16 stycznia 2024 r. ( Dz. U. z 2024 r. poz. 59) zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego został określony wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, o który można się ubiegać w 2024 r.

       Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego uzupełnione na podstawie nowego wzoru należy składać do 30 kwietnia 2024 roku do gminy właściwej ze względu na miejsca zamieszkania.
Wypłata dodatków osłonowych zostanie zrealizowana jednorazowo, w terminie do 30 czerwca 2024 roku.

 

W Gminie Wyszki obsługą wniosków o wypłatę dodatku osłonowego zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach, ul. Szkolna 17.

 pdfwniosek_o_wypłatę_dodatku_osłonowego.pdf