WÓJT GMNINY WYSZKI

Zaprasza wszystkich mieszkańców gminy, w tym:

MŁODZIEŻ/DZIECI Z RODZICAMI/ SENIORÓW/ SOŁTYSÓW/ RADNYCH/ SAMORZĄDOWCÓW/ PRZEDSIĘBIORCÓW/ ORAGANIUZACJE POZARZĄDOWE

na

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE

REALIZACJI ZADANIA URZĄDZANIE TERENÓW REKREACYJNYCH PRZYLEGŁYCH DO RZEKI NAREW NA OBSZARZE GMINY WYSZKI

W RAMACH PROJEKTU „PISA – NAREW – SZLAK AKTYWNEJ TURYSTYKI WODNEJ”

W ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027,

Działanie 5.1 Zrównoważona Turystyka

Potrzeba realizacji zadania wynika bezpośrednio z celów rozwoju Gminy Wyszki zapisanych w Strategii Rozwoju Gminy Wyszki. Prowadzone badania wykazały, iż istnieje potrzeba zwiększania atrakcyjności oraz rozwoju turystyki na terenie gminy. Jednym z głównych celów strategicznych rozwoju Gminy Wyszki jest Zwiększanie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej Gminy oraz rozwój innowacyjnej gospodarki przy zachowaniu walorów przyrodniczych. Należy poczynić wszelkie możliwe starania w tym kierunku. Dzięki realizacji projektu zagospodarowana zostanie nieruchomość w chwili obecnej zdegradowana, wymagająca rewitalizacji. Stworzy to jednocześnie filar do dalszej rozbudowy sfery turystycznej, gastronomicznej, noclegowej itd.

W wyniku realizacji projektu zostaną przeprowadzone prace związane z realizacją ścieżki turystycznej, dojścia do miejsca wypoczynkowego, wydzielonych miejsc wypoczynku, wzdłuż brzegu Narwi, miejsca do sleep’ingu kajaków z możliwością wodowania łódek i tarasu wraz z pomostem obserwacyjnym. Zagospodarowanie terenu obejmowało będzie budowę dużej wiaty rekreacyjno- wypoczynkowej, miejsca na ognisko, grill, małych wiat tzw: „ ławostołów”, niewielkiego wydzielonego placu pod pole namiotowe z własnym miejscem na ognisko, utwardzonych miejsc postojowych

Realizacja projektu przyczyni się do uzyskania korzyści społeczno- gospodarczych, tj. :

- stworzenie miejsca przyjaznego społeczności, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych

- wzrost integracji społecznej, aktywnego spędzania czasu wolnego

- rozwój przedsiębiorczości, wzrost dochodów lokalnych i regionalnych firm

- stworzenie fundamentu do budowy bazy turystycznej,

-zmniejszenie zjawiska migracji mieszkańców (wzrost usług społecznych i oferty kulturalnej, co wstrzyma odpływ mieszkańców).

W załączeniu prezentujemy mapę orientacyjną zagospodarowania terenu. Prosimy jednocześnie o wypowiedzenie propozycji, opinii i uwagi, które można wnosić w następujący sposób:

  1. W formie elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej na adres ug_wyszki@post.pl
  2. W formie pisemnej w Urzędzie Gminy Wyszki, sekretariat, w dni robocze, w godzinach 7.30 – 15.30 lub przesłanie pocztą.

Bardzo prosimy o nadsyłanie uwag do 24 maja 2024 r.

pdf01_Mapa_orientacyjna.pdf