W dniu 22 grudnia 2022 roku została zawarta umowa na realizację zadania pn. Przygotowanie i dostarczenie posłków dla uczniów z placówek oświatowych Gminy Wyszki w 2023 r. Wykonawcą zadania będzie Dom Weselny Jacek Mystkowski z siedzibą 17-120 Brańsk ul. Sienkeiwicza 49. Obiady będą dostarczane do dzieci z trzech szkół tj. Szkoły w Wyszkach , Szkoły w Topczewie i Szkoły w Strabli. Obiad składa się z dwóch dań i jest warty polecenia.