W dniu 05.01.2023 r. została zawarta umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wyszki z Przedsiębiorstwem Usługowo-Asenizacyjnym "ASTWA" Sp. z o. o. ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok. Będą oni odbierać odpady komunalne w okresie od 01.02.2023 do 31.01.2024 r.

W związku z tym w miesiącu styczniu 2023 nastąpi wymiana pojemników oraz dostarczony będzie aktualny harmonogram odbiorów odpadów.