Seniorzy z KGW" Strabella -Moja Mała Ojczyzna" ze Strabli w okresie karnawału odwiedzili Akacjowy Dom Seniora w Knorydach. Czas spędzony z podopiecznymi, a szczególnie z panem Antonim Kondrackim (ze Strabli) został umilony występem zespołu śpiewaczego. Podczas pobytu panowała miła  atmosfera. Dziękujemy  zarządowi domu seniora za ciepłe przyjęcie nas i poczęstunek. 

Tekst i zdjęcia Zofia Oksiuta