3 maja 2023 r. obchodziliśmy 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Gminny Dzień Strażaka. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Gminy Wyszki, strażacy z gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz mieszkańcy. Uroczystość rozpoczęła Msza Św. w kościele pw. św. Andrzeja Apostoła w Wyszkach, której przewodniczył i słowo boże wygłosił ks. kan. Dr Edward Sitnik – proboszcz parafii Wyszkowskiej. Następnie uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wyszkach zaprezentowali program patriotyczno- narodowy poświęcony uchwaleniu Konstytucji 3 Maja.

Po Mszy Św. wszyscy zebrani, za pocztami sztandarowymi, udali się pod Pomnik Pamięci i Tożsamości Narodowej. Przedstawiciele władz, szkół i instytucji złożyli kwiaty i znicze.

Konstytucja 3 Maja została uchwalona przez Sejm Wielki 3 maja 1791 roku. Regulowała ona prawa i obowiązki ogółu mieszkańców oraz zasady organizacji władzy państwowej. Przekształcała państwo w monarchię konstytucyjną oraz wprowadzała zasadę trójpodziału władzy. Wyrazicielem suwerennej woli narodu miał być dwuizbowy Sejm.