stroje

W dniu 13.10.2023 r. zakończono realizację zadania pn. Wyposażenie Gminnego Centrum Biblioteczno- Kulturalnego pełniącego funkcje edukacyjne, rozrywkowe, społeczno- kulturalne” wraz zestawieniem rzeczowo – finansowym, współfinansowanego z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś”. Realizacja projektu odbyła się na wniosek mieszkańców sołectwa Niewino Borowe. Koszt całego przedsięwzięcia to 57 876,74 zł, z czego dofinansowanie wynosi 28 905 zł a wkład własny to 28 971,74 zł. W ramach realizacji zadania zakupiono i zamontowano klimatyzację, szafy ekspozycyjne, namioty/pawilony oraz stoły bankietowo- koktajlowe, głośnik przenośnego, maszynkę tnąco- wytłaczającą A4 z akcesoriami, a także zakupiono drobny sprzęt AGD.

Realizacja projektu wpłynęła na wyrównanie szans edukacyjnych co jest niezwykle istotne w rozwoju człowieka. Budowanie pozytywnych postaw wśród młodzieży pozwoli na wyeliminowanie w przyszłości stereotypowego myślenia w podejściu do wyboru drogi zawodowej. Młodzież chętniej będzie rozwijała swoje pasje i zainteresowania. Współpracy dzieci i młodzieży z seniorami wykształca w nich postawy współdziałania z innymi osobami a szczególnie starszymi, pomaga odnaleźć się w rożnych sytuacjach życiowych. Ponadto, projekt przyczynia się do podniesienia jakości realizowanych zadań. Stworzenie komfortowych warunków do pracy jest podstawą sukcesu. Należy również wziąć pod uwagę wysoką klasę jakości sprzętów, które zakupiono w ramach realizacji zadania. Dzięki temu powstała możliwość organizacji większej liczby pokazów, szkoleń, spotkań na których będą wymieniane doświadczenia i wiedza specjalistów i zaproszonych gości. Materializacja projektu stała się motorem napędowym do prowadzenia dalszych działań, zachętą do samorealizacji oraz pogłębiania integracji, zarówno społeczności lokalnej jak i ponadregionalnej, zacieśniania więzi pomiędzy wsią a miastem i niwelowania różnic oraz stereotypów krążących w społeczeństwie. Wykonanie zadania ma też na celu zwrócenie uwagi na wartości tradycji, kultury, rozwoju własnych pasji i zainteresowań.

Efektem realizacji projektu jest inwestycja w kapitał ludzki, podniesienie poziomu jakości życia mieszkańców. Zapewnienie każdemu oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej, zgodnej z jego potrzebami i możliwościami edukacyjnymi oraz rozwojowymi. Stworzenie komfortowych warunków do pracy, zakup odpowiedniego sprzętu oraz mebli do ekspozycji wykonanych prac to wynik zrealizowanego projektu, dzięki któremu podniosą się standardy pracy i dadzą możliwość organizacji nowych kół zainteresowań. Lokata w rozwój potencjału społeczności zaprocentuje w przyszłości rozkwitem obszaru gminy w wymiarze gospodarczym i społecznym. Różnice pomiędzy wsią a miastem zostaną w pewnym stopniu zniwelowane. Zdobyte umiejętności i zostaną wykorzystane podczas uczestnictwa w konkursach, imprezach, pokazach.