pl

W dniu 31 października 2023 roku Wójt Gminy Wyszki Mariusz Korzeniewski oraz Skarbnik Gminy Teresa Falkowska podpisali wstępne umowy w spawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie , restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na zadania pn. „Remont zabytkowego Kościoła parafialnego pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Topczewie” oraz „Remont zabytkowej Kaplicy Cmentarnej pw. Przemienienia Pańskiego w Pulszach”. Łączna kwota przeznaczona przez Gminę na dotacje wynosi ok dwóch milionów złotych. Środki na inwestycje Gmina Wyszki pozyskała z Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków wypłacanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz funduszy gminnych.

W ramach udzielonej dotacji ksiądz proboszcz Edward Sitnik zaplanował przeprowadzenie prac remontowo-renowacyjnych w zabytkowej Kaplicy Cmentarnej w Pulszach pw. Przemienienia Pańskiego polegające na renowacji powierzchni wewnętrznych kaplicy oraz modernizacji instalacji elektrycznej.

Natomiast ksiądz proboszcz Zbigniew Bolewski w ramach udzielonej dotacji planuje przeprowadzić remont Kościoła Parafialnego pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Topczewie . Inwestycja będzie dotyczyła głownie prac remontowych na zewnątrz budynku tj. izolacji, tynkowania, malowania itp.

Obie inwestycje mają duże znaczenie dla Gminy i jej mieszkańców. Znacząco poprawią stan gminnych zabytków w sposób wizualny oraz poprawią bezpieczeństwo użytkowania obiektów sakralnych.