W dniu 26 kwietnia 2023 roku Wójt Gminy Wyszki Mariusz Korzeniewski oraz Skarbnik Gminy Teresa Falkowska zawarli umowę dotacyjną z Województwem Podlaskim reprezentowanym przez Marszałka Województwa Pana Artura Kosickiego oraz Wicemarszałka Pana Marka Olbryś. Województwo udzieliło gminie dotacji w wysokości 600 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn." Budowa drogi gminnej w miejscowości Pulsze”. Inwestycja jest realizowane w ramach zadania pn.: „Przebudowa dróg na terenie gminy Wyszki metodą zaprojektuj i wybuduj”.