odnowa wsi logo

Gmina Wyszki pozyskała środki finansowe na realizację zadania pn. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Maleszach służąca użyteczności publicznej, współfinansowanego
z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś”. Dnia 28 marca 2024 r. w Białymstoku została zawarta umowa pomiędzy Województwem Podlaskim, reprezentowanym przez Marszałka Województwa Podlaskiego Artura Kosickiego oraz Członka Zarządu Województwa Podlaskiego Marka Malinowskiego a Gminą Wyszki reprezentowaną przez Mariusza Korzeniewskiego- Wójta Gminy Wyszki przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy - Teresy Falkowskiej. Koszt przedsięwzięcia to 98 167,00 zł, z czego dofinansowanie wynosi 30 000 zł a wkład własny to 68 167,00 zł.

Zakres rzeczowy operacji obejmuje modernizację budynku, w tym: pokrycie dachu wraz z obróbkami, wykonanie elewacji, wymiana okien, remont wnętrza (szpachlowanie, malowanie, gres) oraz wymiana instalacji elektrycznej i hydraulicznej. Obecnie świetlica wymaga gruntownego remontu i modernizacji. Naprawa dachu, wymiana stolarki okiennej oraz ocieplenie budynku zabezpieczą go przed niszczeniem oraz poprawią walory estetyczne. Należy wymienić także instalację elektryczną i hydrauliczną. Całość remontu domknie odświeżenie ścian oraz położenie płytek. Tak zrealizowany projekt umożliwi bezpieczne użytkowanie świetlicy i będzie podstawą do dalszego działania dla społeczności gminnej. Realizacja projektu umożliwi poszerzenie oferty kulturalnej i rozrywkowej dla lokalnej społeczności, pomoże zachęcić ją do działania i podejmowania inicjatyw społecznych. Stworzy komfortowe warunki do spotkań, pracy a w efekcie do rozwoju pasji i zainteresowań. Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii poprawi się jakość i poziom życia mieszkańców.

Link: https://podlaskie.eu/region/blisko-25-mln-zl-na-program-odnowy-wsi-wojewodztwa-podlaskiego-kreatywna-wies.html