Pierwsza sesja IX kadencji Rady Gminy Wyszki odbyła się 7 maja 2024 r. Otworzył ją najstarszy radny Pan Aleksander Kłoczko. Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Pani Marzanna Olszewska i zastępca Pan Tadeusz Wielanowski wręczyli zaświadczenia o wyborze nowo wybranym radnym oraz Wójtowi Gminy Wyszki Panu Mariuszowi Korzeniewskiemu. Następnie radni i Wójt złożyli ślubowanie.

Przewodniczącym Rady został  Pan Marcin Lasota, a  Wiceprzewodniczącymi  Pani Barbara Berg i Jerzy Kalinowski.

W skład Rady Gminy Wyszki wchodzą:

Berg Barbara

Falkowska Maria Marta

Falkowska Renata

Falkowski Eugeniusz

Górski Roman

Kalinowski Jerzy

Kłoczko Aleksander

Krasowski Piotr Antoni

Krysiuk Waldemar

Lasota Marcin

Miluski Sylwester

Niewiński Radosław

Oksimowicz Ewa Krystyna

Sacharzewski Sławomir Jan

Wiktoruk Stanisław