23 maja 2024 r. Jego Ekscelencja ks. Biskup Drohiczyński Piotr Sawczuk odwiedził Urząd Gminy w ramach wizytacji duszpasterskiej Parafii  p.w. św. Andrzeja Apostoła w Wyszkach. Spotkał się z Włodarzami Gminy,  dyrektorami jednostek oraz pracownikami. Podczas wizyty Ksiądz Biskup skierował kilka słów do zebranych oraz podarował pamiątkowy krzyż. Wójt Gminy Mariusz Korzeniewski pokrótce zrelacjonowała bieżące działania, zrealizowane i bieżące inwestycje.

Na zakończenie Jego Ekscelencja udzielił błogosławieństwa wszystkim zebranym.