27 czerwca 2024 r. odbyła się II sesja Rady Gminy Wyszki. Ślubowanie złożył radny Sławomir Jan Sacharzewski oraz otrzymał zaświadczenie o wyborze. Wójt Mariusz Korzeniewski przedstawił sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym. Radni podjęli uchwały:

  1. uchwałę zmieniającą w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wyszki na lata 2021-2030.
  2. wyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Wyszki prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie wsi Zalesie.
  3. wyrażenie zgody na odpłatne nabycie do zasobu mienia komunalnego Gminy Wyszki prawa zabudowanej nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na działalność kulturalno-społeczną położonej w obrębie wsi Falki.
  4. wyznaczenie przedstawicieli Gminy Wyszki do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi.
  5. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wyszki.
  6. uchwałę zmieniającą w sprawie diet radnych Rady Gminy Wyszki.
  7. uchwałę zmieniającą w sprawie określenia zasad, na jakich przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Wyszki przysługują diety.
  8. wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki na lata 2024-2037.
  9. wprowadzenie zmian w budżecie Gminy na 2024

Na sesji zostały wręczone zaświadczenia o wyborze sołtysów, którymi zostali:

Zygmunt Olszewski - Bagińskie

Katarzyna Puchalska - Budlewo

Dorota Szut - Bujnowo

Marta Niewińska -Falki

Robert Falkowski - Filipy

Wiesław Olszewski - Gawiny

Andrzej Łuczaj - Godzieby

Bernarda Bogusz - Górskie

Paweł Dziemian - Ignatki

Elżbieta Wyszkowska - Kalinówka

Sławomir Zdrojkowski - Koćmiery

Marta Kuryś - Kowale

Małgorzata Pierzchało - Kożuszki

Krystyna Maria Jokisz - Łapcie

Beata Łojek - Malesze

Beata Miluska - Mieszuki

Jarosław Niewiński - Mierzwin Duży

Marzena Zawadzka - Mierzwin Mały

Aleksandra Magdalena Kolasa - Moskwin

Alina Nowicka - Mulawicze

Irena Sygocka - Niewino Borowe

Norbert Malinowski - Niewino Kamieńskie

Marcin Górski - Niewino Leśne

Andrzej Lipski - Niewino Popławskie

Radosław Niewiński - Niewino Stare

Paweł Rzepniewski - Olszanica

Zofia Łukaszewicz - Osówka

Małgorzata Kowalewska - Pulsze

Bogdan Stanisław Zabrocki - Samułki Duże

Wiesław Dębicki - Samułki Małe

Edyta Borowska - Sasiny

Marcin Szeszko - Stacewicze

Urszula Kraszewska - Strabla

Barbara Berg - Szczepany

Sabina Filipczuk - Szpaki

Arkadiusz Krasowski - Topczewo

Jan Niewiński - Tworki

Sławomir Warpechowski – Warpechy Nowe

Elżbieta Trzeszczkowska – Warpechy Stare

Bożena Stalewska – Sieśki - Wodźki

Justyna Oleszczuk- Wólka Pietkowska

Józef Baranowski - Wólka Zaleska

Beata Elżbieta Poświątna - Wyszki

Marcin Lasota - Zalesie