3 lipca 2024 r. w Mulawiczach odbyło się poświęcenie i oddanie do użytku nowej drogi asfaltowej. W ramach zadania przebudowano trzy odcinki dróg: 525 m, 359,5 m oraz 655,5 m, które zostały dofinansowane z Polskiego Ładu w wysokości 84,9% . Koszt inwestycji wyniósł 1 299 618,00 zł.

W uroczystości udział wzięli Wójt Mariusz Korzeniewski, Zastępca Wójta Tadeusz Wielanowski, Skarbnik Teresa Falkowska, kierownik referatu IGK Leszek Jaroszuk, Przewodniczący Rady Marcin Lasota, radni, sołtys Mulawicz Alina Nowicka oraz mieszkańcy wsi. Drogę poświęcił proboszcz Parafii Strabla ks. Maciej Łukaszewicz.

Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe MAKSBUD Sp. z o.o. z Bielska Podlaskiego.