W dniu 1 lipca 2023 roku Wójt Gminy Wyszki Mariusz Korzeniewski oraz Skarbnik Gminy Teresa Falkowska podpisali umowę na zadanie pn. Budowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej oraz zakup sprzętu niezbędnego do jej utrzymania- budynek terapeutyczno-edukacyjny dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wypłacanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz środków PFRON.

Przedmiotem zamówienia jest budowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej tj. budowa budynku terapeutyczno-edukacyjnego przy Szkole Podstawowej w Topczewie. Budynek będzie służył do prowadzenia zajęć terapeutycznych, edukacyjnych i rehabilitacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością w formie hipoterapii. Zakres prac obejmuje roboty konstrukcyjno-budowlane w tym zaplecze sanitarne i socjalne, instalacje elektryczne i instalacje sanitarne. Wykonawcą zadania jest : Zakład Usługowo Handlowy DOM-BUD Janusz Dworakowski ul. Barwikowska 7, 18-100 Łapy. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 3 098 880,00 z czego dofinansowanie z Polskiego Ładu wyniosi 2 000 000,00 zł, z PFRON 700 000,00zł a wkład własny Gminy to 398 880,00 zł.