Rolnicy posiadający użytki rolne położone na terenie gminy Wyszki mają możliwość odzyskania podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W terminie od 1 sierpnia do 2 września  2019 r. należy złożyć wniosek wraz z fakturami VAT lub ich kopiami stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. Wniosek należy złozyć w Urzędzie Gminy Wyszki w pokoju nr 1 lub przesłać na adres tut. Urzędu.
Wypłata środków nastąpi w terminie 1 - 31 października 2019 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.


pdfWniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napedowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.pdf