PGE Dystrybucja S.A. informuje, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii dla miejscowości Pulsze nr domów od 5 do 62 w dn. 20.05.2020 r.   godz. 9.00- 13.00.