2 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy. Z tej okazji przedstawiciele Zespołu Interdyscyplinarnego w Wyszkach oraz Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim odwiedzili Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Wyszkach. W ramach obchodów święta oraz realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie odbyło się spotkanie z kadrą pedagogiczną szkoły. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego - Marzanna Olszewska przypomniała nauczycielom o zadaniach oświaty wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz omówiła procedury postępowania w przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie wobec dziecka. Dzielnicowa Gminy Wyszki, mł. asp. Bernadetta Niemyńska omówiła działania podejmowane przez przedstawicieli oświaty w ramach procedury "Niebieskie Karty". Podczas spotkania przedstawiciel Wydziału Prewencji KPP w Bielsku Podlaskim, zajmujący się profilaktyką - Sylwia Bagniuk omówiła zasady prowadzenia postępowania nauczycieli w sytuacji zagrożenia ucznia demoralizacją. 

   W obchody Międzynarodowego Dnia Bez Przemocy funkcjonariusze KPP w Bielsku Podlaskim włączyli się promując ogólnopolską akcję pod patronatem MSWiA "Kręci mnie bezpieczeństwo ... przez cały rok szkolny". W ramach akcji przeprowadziono zajęcia z uczniami klasy VII na temat odpowiedzialności prawnej oraz przeciwdziałania przemocy i agresji w środowisku rówieśniczym.