W dniu 22 listopada 2017 r. odbyły sie obchody Wojewódzkiego Dnia Pracownika Socjalnego zorganizowane przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Podczas spotkania Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku przyznał wyróżnienia ośrodkom pomocy społecznej.

   

  Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach otrzymał grawerton z podziękowaniami  i słowami uznania za profesjonalizm i zaangażowanie w pracę na rzecz drugiego człowieka oraz inspirowanie i realizację przedsięwzięć w trosce o najbardziej potrzebujących.

     Pracownikom socjalnym składamy serdeczne podziękowania za codzienną służbę, zaangażowanie i wytrwałość. Życzymy uznania, szacunku i osobistej satysfakcji z wykonywanej pracy oraz pomyślnej realizacji planów w życiu zawodowym i osobistym.

 

Mariusz Korzeniewski - Wójt Gminy Wyszki

Marzanna Olszewska - Dyrektor GOPS w Wyszkach