Dnia 19 grudnia 2017r. Wójt Gminy Wyszki Pan Mariusz Korzeniewski, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wyszkach Pan Jacek Falkowski, opiekunka Młodzieżowej Rady Gminy Bożena Pierzchało oraz przedstawicielki Rady: Gabriela Angielczyk – przewodnicząca i radne Karolina Karpiesiuk, Katarzyna Olszewska i Karolina Pierzchało udali się do władz rządowych i samorządowych naszego województwa.

      Celem wizyty było złożenie życzeń z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2018. Bo jak twierdził nasz Wielki Polak Św. Jan Paweł II – Patron szkoły w Wyszkach ,, Jeżeli tak uroczyście obchodzimy narodzenie Jezusa, czynimy to dlatego, aby dać świadectwo, że każdy człowiek jest kimś jedynym i niepowtarzalnym”.

      W ten błogosławiony czas Bożego Narodzenia życzyliśmy wiele radości, miłości, pokoju i obfitych Łask Bożych.

    Odwiedziliśmy Marszałka Województwa Podlaskiego Pana Jerzego Leszczyńskiego i jego współpracowników: Pana Stefana Krajewskiego oraz Pana Bogdana Olszewskiego. Następnie udaliśmy się do Urzędu Wojewódzkiego, Kuratorium Oświaty i Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wszędzie przyjęto nas ciepło, życzliwie i serdecznie. W Bielsku Podlaskim złożyliśmy wizytę w Starostwie Powiatowym i u Senatora RP Pana Tadeusza Romańczuka. Z uwagi na fakt, iż władze mają swoje obowiązki, nie udało się nam, ze wszystkimi spotkać osobiście. Stroiki świąteczne i życzenia przekazaliśmy na ręce ich zastępców.

Bożena Pierzchało