30 maja 2019 roku odbyła się V sesja Rady Gminy Wyszki. Na obrady przybył Pan Marek Malinowski z Zarządu Województwa Podlaskiego. Powiedział, iż został już rozstrzygnięty przetarg na remont drogi Topczewo- Bielsk Podlaski. W tym roku będzie wykonane ponad 6 km asfaltu. Poinformował, że Gmina Wyszki otrzymała dotację na zakup samochodu strażackiego do jednostki OSP w Niewinie Borowym w kwocie 70.000, zł.

Radni podjęli uchwały w sprawie:

  1. Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące mienie komunalne.
  2. Określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
  3. Podjęcia uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
  4. Podjęcia uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania.
  5. Wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki na lata 2019-2037.
  6. Wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2019 r.
  1. Ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wyszki oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy Wyszki.
  2. Ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie gminy Wyszki.
  3. Wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.