Władze Gminy Wyszki zostały zaproszone przez Szkołę Podstawową im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Strabli prowadzoną przez Stowarzyszenie Lokalne „Bona” w Strabli, na ślubowanie uczniów klasy I, które miało miejsce 30 października 2019 r. Władze gminy reprezentowali Pan Tadeusz Wielanowski – z-ca Wójta i sekretarz gminy oraz Pani Agnieszka Piotrowska – inspektor ds. oświaty.

Sześciu pierwszaków stało się pełnoprawnymi uczniami szkoły. Uczniowie podczas części artystycznej śpiewająco zdali egzamin z wiedzy o swojej szkole i ojczyźnie.

Po uroczystości ślubowania uczniowie klasy I otrzymali upominki od zaproszonych gości, rodziców i nauczycieli. Po czym wszyscy udali się na słodki poczęstunek.