5 lutego 2020 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki odbyła się uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego.
Złote Gody obchodziło 9 par Jubilatów:

  1. Ewa i Jan CHOMICCY
  2. Jadwiga i Jan CHOMICCY
  3. Marianna i Franciszek GÓRSCY
  4. Krystyna i Marian LESZCZYŃSCY
  5. Anna i Czesław MILUSCY
  6. Jadwiga i Bolesław ODACHOWSCY
  7. Łucja i Kazimierz ONOPA
  8. Stanisława i Zygfryd WALICCY
  9. Krystyna i Roman WYSZKOWSCY

Osobom, które przed 50 laty związały się węzłem małżeńskim przyrzekając sobie nawzajem dozgonną miłość, szacunek i zrozumienie zostały przyznane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Aktu dekoracji dokonał Wójt Gminy Wyszki Mariusz Korzeniewski.

W spotkaniu uczestniczyli: proboszcz wyszkowskiej parafii ks. dr Andrzej Ulaczyk, Przewodnicząca Rady Gminy Wyszki Zofia Oksiuta, z-ca Wójta Tadeusz Wielanowski oraz skarbnik gminy Teresa Falkowska.

Parom wręczono listy gratulacyjne, kwiaty i upominki składając przy tym życzenia długich lat życia w dobrym zdrowiu i serdecznej opiece osób najbliższych. Następnie zaproszono na symboliczną lampkę szampana i słodki poczęstunek. Uroczystość uświetnił występ z Klubu Seniora „Młodzi Duchem” pod kierownictwem Dyrektora GCBK w Wyszkach Marka Jarosza.