Projekt „Dużo pracy tu włożymy. Naszą wiatę upiększymy” został dofinansowany kwotą 7000 zł. w ramach konkursu z programu Fundacji Santander „Tu mieszkam, Tu zmieniam, EKO”. Celem tego konkursu było złożenie oferty planującej zainspirowanie lokalnej społeczności i podjęcie wspólnych działań na zagospodarowanie wybranego miejsca, które wymaga poprawy estetyki w przestrzeni publicznej w swojej miejscowości. Zagospodarowanie miejsca przy wybudowanej na placu byłej szkoły drewnianej wiacie wpisało się bardzo dobrze w cel tego konkursu. Nasz projekt znalazł się na liście nagrodzonych, pomimo iż konkurencja była bardzo duża. Na 837 nadesłanych zgłoszeń wybrano i nagrodzono tylko 68. Ze względu na trwającą pandemię, działania projektowe zostały przedłużone do 2021 roku.

W okresie kilku minionych miesięcy dokonaliśmy zakupów urządzeń, które będą wykorzystane podczas prac związanych z zagospodarowaniem terenu przy wiacie ( ławki, pergole, płotki). Połowę środków, tj. 3500 zł. wydaliśmy na zakup kostki brukowej, która posłuży do utwardzenia podłoża w środku wiaty. Prace z ułożeniem kostki będą wykonane przez Urząd Gminy Wyszki.  W dalszej części będziemy zagospodarowywać miejsce wokół, zasadzimy drzewka, założymy ogródki edukacyjne, ustawimy ławeczki i pergole na kwiaty. Chcemy, aby to miejsce nabrało pięknego wyglądu, a wiata służyła do organizacji imprez kulturalnych i integracyjnych lokalnej społeczności.

                                                                   Koordynator projektu Bożena Gromada